התמרות לפלס- שיעורי מתנה!

(2 שיעורים)
1. הקדמה, התמרת לפלס
משך הוידאו: ארבעים וחמש דקות
שיעור מתנה
2. התמרת לפלס- תרגול
משך הוידאו: שעה וחמש דקות
שיעור מתנה
1. הקדמה, התמרת לפלס
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס