דיאגרמות מלבנים

(9 שיעורים)
1. דיאגרמות מלבנים- מבוא
משך הוידאו: שבע דקות
צפה בשיעור
2. חישוב דיאגרמת מלבנים
משך הוידאו: שעה ועשרים ותשע דקות
צפה בשיעור
3. חישוב דיאגרמת מלבנים- תרגול
משך הוידאו: שעתיים ושלושים ושתיים דקות
צפה בשיעור
4. דיאגרמות מלבנים מסובכות
משך הוידאו: שעתיים וחצי שעה
צפה בשיעור
5. דיאגרמות מלבנים מסובכות - תרגול
משך הוידאו: שלוש שעות וחמישים ושש דקות
צפה בשיעור
6. דיאגרמות מלבנים עם מספר כניסות
משך הוידאו: רבע
צפה בשיעור
7. דיאגרמות מלבנים עם מספר כניסות - תרגול
משך הוידאו: ארבע שעות וארבעים ושמונה דקות
צפה בשיעור
8. חוג פתוח וחוג סגור
משך הוידאו: ארבעים ושלוש דקות
צפה בשיעור
9. פולינום אופייני ומשוואה אופיינית בדיאגרמת מלבנים
משך הוידאו: חמישים וחמש דקות
צפה בשיעור
1. דיאגרמות מלבנים- מבוא
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס