פונקציות תמסורת

(9 שיעורים)
1. הקדמה
משך הוידאו: שלוש דקות
צפה בשיעור
2. פונקציות תמסורת של מעגלים חשמליים
משך הוידאו: שעה
צפה בשיעור
3. פונקציות תמסורת של מעגלים חשמליים - תרגול
משך הוידאו: שעתיים ואחת עשרה דקות
צפה בשיעור
4. שיעור הבהרה קצר - מה זה 'סדר של פונקציית תמסורת'
משך הוידאו: חמש דקות
צפה בשיעור
5. פונקציות תמסורת מסדר ראשון
משך הוידאו: עשרים ושש דקות
צפה בשיעור
6. פונקציות תמסורת מסדר ראשון - תרגול
משך הוידאו: שעה
צפה בשיעור
7. פונקציות תמסורת מסדר שני
משך הוידאו: שעה וארבעים ושלוש דקות
צפה בשיעור
8. פונקציות תמסורת מסדר שני - תרגול
משך הוידאו: שלוש שעות ושתי דקות
צפה בשיעור
9. שיעור הגדרה; פולינום אופייני ומשוואה אופיינית
משך הוידאו: חמש דקות
צפה בשיעור
1. הקדמה
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס