פתרונות מבחנים בוידאו

(5 שיעורים)
1. מבחן 28.01.13 פרופ' שרגא שובל
משך הוידאו: שעה וארבעים דקות
צפה בשיעור
2. מבחן 29.04.12 פרופ' שרגא שובל

תיאור שיעור של מבחן 2012

משך הוידאו: שעה ועשרים ושש דקות
צפה בשיעור
3. שאלות נבחרות ממבחן 27.06.10 - טכניון
משך הוידאו: שעה ושש דקות
צפה בשיעור
4. שאלה ב CNC מבחן 01.08.13 - טכניון
משך הוידאו: שמונה עשרה דקות
צפה בשיעור
5. שאלות נבחרות ממבחן תשע"ב - טכניון
משך הוידאו: שעה ושש דקות
צפה בשיעור
1. מבחן 28.01.13 פרופ' שרגא שובל
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס