ראייה (Vision)

(4 שיעורים)
1. מבוא לראייה
משך הוידאו: עשרים וחמש דקות
שיעור מתנה
2. ראייה - תרגיל 1
משך הוידאו: ארבעים ואחת דקות
צפה בשיעור
3. ראייה - תרגיל 2

טקסט ראייה תרגיל 2

 

משך הוידאו: שעה ושתי דקות
צפה בשיעור
4. ראייה - תרגיל 3
משך הוידאו: שלושים וחמש דקות
צפה בשיעור
1. מבוא לראייה
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס