רובוטיקה

(5 שיעורים)
1. קינמטיקה ישירה
משך הוידאו: שלושים ושש דקות
שיעור מתנה
2. קינמטיקה הפוכה
משך הוידאו: שלושים וארבע דקות
שיעור מתנה
3. משוואות מהירות, מטריצת יעקוביאן ונקודות סינגולריות
משך הוידאו: עשרים ושתיים דקות
שיעור מתנה
4. זמן מחזור
משך הוידאו: חמישים ושמונה דקות
שיעור מתנה
5. תרגיל מסכם ברובוטיקה
משך הוידאו: שעה ושלושים ואחת דקות
שיעור מתנה
1. קינמטיקה ישירה
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס