המודל המשולב - תיאורטי - שאלות ברמת מבחן (2 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שאלות ברמת מבחן - אבטלה

משך הוידאו: שעה ושמונה עשרה דקות

2. שאלות ברמת מבחן - תעסוקה מלאה

משך הוידאו: שלושים ושתיים דקות

1. שאלות ברמת מבחן - אבטלה
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532