המודל המשולב - תיאורטי - שאלות ברמת מבחן

(2 שיעורים)
1. שאלות ברמת מבחן - אבטלה
משך הוידאו: שעה ושמונה עשרה דקות
צפה בשיעור
2. שאלות ברמת מבחן - תעסוקה מלאה
משך הוידאו: שלושים ושתיים דקות
צפה בשיעור
1. שאלות ברמת מבחן - אבטלה