המודל המשולב - לוח 1 - שאלות ברמת מבחן (3 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 ראשון

משך הוידאו: שלושים ושש דקות

2. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 שני

משך הוידאו: שלושים ושלוש דקות

3. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 שלישי

משך הוידאו: ארבעים דקות

1. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 ראשון
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532