המודל המשולב - לוח 1 - שאלות ברמת מבחן

(3 שיעורים)
1. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 ראשון
משך הוידאו: שלושים ושש דקות
צפה בשיעור
2. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 שני
משך הוידאו: שלושים ושלוש דקות
צפה בשיעור
3. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 שלישי
משך הוידאו: ארבעים דקות
צפה בשיעור
1. שאלות ברמת מבחן - לוח 1 ראשון