המודל הקיינסיאני הפשוט - שאלות ברמת מבחן (2 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שאלות ברמת מבחן

משך הוידאו: שעה ועשר דקות

2. שאלות קשות ברמת מבחן

משך הוידאו: ארבעים ותשע דקות