המודל הקיינסיאני הפשוט - שאלות ברמת מבחן

(2 שיעורים)
1. שאלות ברמת מבחן
משך הוידאו: שעה ועשר דקות
צפה בשיעור
2. שאלות קשות ברמת מבחן
משך הוידאו: ארבעים ותשע דקות
צפה בשיעור
1. שאלות ברמת מבחן