מבחן לדוגמה 1 (20 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שאלה 1 - המודל המשולב - לוח 1

משך הוידאו: עשרים ושלוש דקות

2. שאלה 2 - המודל המשולב - לוח 1

משך הוידאו: שתי דקות

3. שאלה 3 - המודל המשולב - לוח 1

משך הוידאו: שלוש דקות

4. שאלה 4 - המודל המשולב - לוח 1

משך הוידאו: ארבע דקות

5. שאלה 5 - המודל המשולב - לוח 1

משך הוידאו: ארבע דקות

6. שאלה 6 - חשבונאות לאומית

משך הוידאו: ארבע עשרה דקות

7. שאלה 7 - חשבונאות לאומית

משך הוידאו: שלוש עשרה דקות

8. שאלה 8 - גדלים נומינליים וריאליים

משך הוידאו: חמש דקות

9. שאלה 9 - גדלים נומינליים וריאליים

משך הוידאו: שש דקות

10. שאלה 10 - כדאיות השקעה (פרויקטים)

משך הוידאו: שש דקות

11. שאלה 11 - פונקציית הצריכה והחיסכון

משך הוידאו: שבע דקות

12. שאלה 12 - פונקציית הצריכה והחיסכון

משך הוידאו: שבע דקות

13. שאלה 13 - המודל הקיינסיאני הטהור

משך הוידאו: שתיים עשרה דקות

14. שאלה 14 - המודל הקיינסיאני הטהור

משך הוידאו: חמש דקות

15. שאלה 15 - המודל הקיינסיאני הטהור

משך הוידאו: אחת עשרה דקות

16. שאלה 16 - שוק הכסף

משך הוידאו: שמונה דקות

17. שאלה 17 - שוק הכסף

משך הוידאו: עשר דקות

18. שאלה 18 - המודל המשולב - תיאורטי

משך הוידאו: שלוש עשרה דקות

19. שאלה 19 - המודל המשולב - תיאורטי

משך הוידאו: שתיים עשרה דקות

20. שאלה 20 - המודל המשולב - תיאורטי

משך הוידאו: חמש דקות

1. שאלה 1 - המודל המשולב - לוח 1
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532