מבחן לדוגמה 1

(20 שיעורים)
1. שאלה 1 - המודל המשולב - לוח 1
משך הוידאו: עשרים ושלוש דקות
צפה בשיעור
2. שאלה 2 - המודל המשולב - לוח 1
משך הוידאו: שתי דקות
צפה בשיעור
3. שאלה 3 - המודל המשולב - לוח 1
משך הוידאו: שלוש דקות
צפה בשיעור
4. שאלה 4 - המודל המשולב - לוח 1
משך הוידאו: ארבע דקות
צפה בשיעור
5. שאלה 5 - המודל המשולב - לוח 1
משך הוידאו: ארבע דקות
צפה בשיעור
6. שאלה 6 - חשבונאות לאומית
משך הוידאו: ארבע עשרה דקות
צפה בשיעור
7. שאלה 7 - חשבונאות לאומית
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
8. שאלה 8 - גדלים נומינליים וריאליים
משך הוידאו: חמש דקות
צפה בשיעור
9. שאלה 9 - גדלים נומינליים וריאליים
משך הוידאו: שש דקות
צפה בשיעור
10. שאלה 10 - כדאיות השקעה (פרויקטים)
משך הוידאו: שש דקות
צפה בשיעור
11. שאלה 11 - פונקציית הצריכה והחיסכון
משך הוידאו: שבע דקות
צפה בשיעור
12. שאלה 12 - פונקציית הצריכה והחיסכון
משך הוידאו: שבע דקות
צפה בשיעור
13. שאלה 13 - המודל הקיינסיאני הטהור
משך הוידאו: שתיים עשרה דקות
צפה בשיעור
14. שאלה 14 - המודל הקיינסיאני הטהור
משך הוידאו: חמש דקות
צפה בשיעור
15. שאלה 15 - המודל הקיינסיאני הטהור
משך הוידאו: אחת עשרה דקות
צפה בשיעור
16. שאלה 16 - שוק הכסף
משך הוידאו: שמונה דקות
צפה בשיעור
17. שאלה 17 - שוק הכסף
משך הוידאו: עשר דקות
צפה בשיעור
18. שאלה 18 - המודל המשולב - תיאורטי
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
19. שאלה 19 - המודל המשולב - תיאורטי
משך הוידאו: שתיים עשרה דקות
צפה בשיעור
20. שאלה 20 - המודל המשולב - תיאורטי
משך הוידאו: חמש דקות
צפה בשיעור
1. שאלה 1 - המודל המשולב - לוח 1