פתרון מבחנים מאריאל

(2 שיעורים)
1. פתרון מבחן 20.06.2019
משך הוידאו: שעה וחמישים ושש דקות
צפה בשיעור
2. פתרון מבחן 18.07.2019
משך הוידאו: שעה וחמישים ושש דקות
צפה בשיעור
1. פתרון מבחן 20.06.2019