המודל המשולב - תיאורטי (6 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. המקרים באבטלה ובתעסוקה מלאה - הקדמה

משך הוידאו: שבע עשרה דקות

2. המקרים האפשריים באבטלה

משך הוידאו: שעה ושלושים וחמש דקות

3. סיכום המקרים באבטלה והשוואה בין הדרכים למימון הוצאות הממשלה

משך הוידאו: עשרים דקות

4. המקרים האפשריים בתעסוקה מלאה

משך הוידאו: שלושים ותשע דקות

5. סיכום המקרים בתעסוקה מלאה והשוואה בין הדרכים למימון הוצאות הממשלה

משך הוידאו: תשע עשרה דקות

6. טבלאות סיכום המקרים באבטלה ובתעסוקה מלאה

משך הוידאו: עשרים ושש דקות

1. המקרים באבטלה ובתעסוקה מלאה - הקדמה
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532