המודל המשולב - תיאורטי

(6 שיעורים)
1. המקרים באבטלה ובתעסוקה מלאה - הקדמה
משך הוידאו: שבע עשרה דקות
צפה בשיעור
2. המקרים האפשריים באבטלה
משך הוידאו: שעה ושלושים וחמש דקות
צפה בשיעור
3. סיכום המקרים באבטלה והשוואה בין הדרכים למימון הוצאות הממשלה
משך הוידאו: עשרים דקות
צפה בשיעור
4. המקרים האפשריים בתעסוקה מלאה
משך הוידאו: שלושים ותשע דקות
צפה בשיעור
5. סיכום המקרים בתעסוקה מלאה והשוואה בין הדרכים למימון הוצאות הממשלה
משך הוידאו: תשע עשרה דקות
צפה בשיעור
6. טבלאות סיכום המקרים באבטלה ובתעסוקה מלאה
משך הוידאו: עשרים ושש דקות
צפה בשיעור
1. המקרים באבטלה ובתעסוקה מלאה - הקדמה