המודל המשולב - לוח 1 (4 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שיווי משקל במשק

משך הוידאו: שלוש עשרה דקות

2. חישוב שיווי משקל מנתוני לוח 1

משך הוידאו: שלושים ושש דקות

3. דרכים להגעה לשיווי משקל בתעסוקה מלאה

משך הוידאו: שעה ושלושים ותשע דקות

4. שינויים שאינם מובילים לתעסוקה מלאה

משך הוידאו: שלושים ואחת דקות