המודל המשולב - לוח 1

(4 שיעורים)
1. שיווי משקל במשק
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
2. חישוב שיווי משקל מנתוני לוח 1
משך הוידאו: שלושים ושש דקות
צפה בשיעור
3. דרכים להגעה לשיווי משקל בתעסוקה מלאה
משך הוידאו: שעה ושלושים ותשע דקות
צפה בשיעור
4. שינויים שאינם מובילים לתעסוקה מלאה
משך הוידאו: שלושים ואחת דקות
צפה בשיעור
1. שיווי משקל במשק