שוק הכסף - שאלות ברמת מבחן (2 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שאלות ברמת מבחן - ללא יחסים קבועים

משך הוידאו: ארבעים ושמונה דקות

2. שאלות ברמת מבחן - עם יחסים קבועים

משך הוידאו: ארבעים ואחת דקות

1. שאלות ברמת מבחן - ללא יחסים קבועים
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532