שוק הכסף - שאלות ברמת מבחן

(2 שיעורים)
1. שאלות ברמת מבחן - ללא יחסים קבועים
משך הוידאו: ארבעים ושמונה דקות
צפה בשיעור
2. שאלות ברמת מבחן - עם יחסים קבועים
משך הוידאו: ארבעים ואחת דקות
צפה בשיעור
1. שאלות ברמת מבחן - ללא יחסים קבועים