שוק הכסף (8 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שוק הכסף - הקדמה ומושגים בשוק הכסף

משך הוידאו: שלושים ואחת דקות

2. עירוי פנימי וחיצוני

משך הוידאו: ארבעים ושתיים דקות

3. עירוי פנימי וכמות כסף קבועה

משך הוידאו: עשרים ותשע דקות

4. יחס הרזרבה המינימלי ושמירת עודפי רזרבה

משך הוידאו: שלוש עשרה דקות

5. פיקדונות לזמן קצוב (פז"ק)

משך הוידאו: חמישים ואחת דקות

6. שמירת יחסים קבועים

משך הוידאו: חמישים דקות

7. סיכום מקרים (שינויים) אפשריים

משך הוידאו: עשרים ותשע דקות

8. גרף שוק הכסף - הקדמה למודל המשולב

משך הוידאו: שש עשרה דקות

1. שוק הכסף - הקדמה ומושגים בשוק הכסף
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532