שוק הכסף

(8 שיעורים)
1. שוק הכסף - הקדמה ומושגים בשוק הכסף
משך הוידאו: שלושים ואחת דקות
צפה בשיעור
2. עירוי פנימי וחיצוני
משך הוידאו: ארבעים ושתיים דקות
צפה בשיעור
3. עירוי פנימי וכמות כסף קבועה
משך הוידאו: עשרים ותשע דקות
צפה בשיעור
4. יחס הרזרבה המינימלי ושמירת עודפי רזרבה
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
5. פיקדונות לזמן קצוב (פז"ק)
משך הוידאו: חמישים ואחת דקות
צפה בשיעור
6. שמירת יחסים קבועים
משך הוידאו: חמישים דקות
צפה בשיעור
7. סיכום מקרים (שינויים) אפשריים
משך הוידאו: עשרים ותשע דקות
צפה בשיעור
8. גרף שוק הכסף - הקדמה למודל המשולב
משך הוידאו: שש עשרה דקות
צפה בשיעור
1. שוק הכסף - הקדמה ומושגים בשוק הכסף