המודל הקיינסיאני הפשוט (7 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. פונקציית הביקוש המצרפי והשפעת המיסים על הצריכה הפרטית

משך הוידאו: חמישים ושמונה דקות

2. תוצר שיווי משקל מול תעסוקה מלאה והפער הדיפלציוני/אינפלציוני

משך הוידאו: ארבעים דקות

3. המכפיל הקיינסיאני

משך הוידאו: שלושים ושמונה דקות

4. שיטת המודל הקיינסיאני - תרשים השינויים

משך הוידאו: עשרים ושבע דקות

5. הדרכים למימון הוצאות הממשלה

משך הוידאו: ארבעים וארבע דקות

6. פרדוקס החיסכון

משך הוידאו: שבע עשרה דקות

7. סיכום שיעורי הנושא

משך הוידאו: שש עשרה דקות

1. פונקציית הביקוש המצרפי והשפעת המיסים על הצריכה הפרטית
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532