המודל הקיינסיאני הפשוט

(7 שיעורים)
1. פונקציית הביקוש המצרפי והשפעת המיסים על הצריכה הפרטית
משך הוידאו: חמישים ושמונה דקות
צפה בשיעור
2. תוצר שיווי משקל מול תעסוקה מלאה והפער הדיפלציוני/אינפלציוני
משך הוידאו: ארבעים דקות
צפה בשיעור
3. המכפיל הקיינסיאני
משך הוידאו: שלושים ושמונה דקות
צפה בשיעור
4. שיטת המודל הקיינסיאני - תרשים השינויים
משך הוידאו: עשרים ושבע דקות
צפה בשיעור
5. הדרכים למימון הוצאות הממשלה
משך הוידאו: ארבעים וארבע דקות
צפה בשיעור
6. פרדוקס החיסכון
משך הוידאו: שבע עשרה דקות
צפה בשיעור
7. סיכום שיעורי הנושא
משך הוידאו: שש עשרה דקות
צפה בשיעור
1. פונקציית הביקוש המצרפי והשפעת המיסים על הצריכה הפרטית