כדאיות השקעה (פרויקטים) + שאלות ברמת מבחן (2 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. היוון, ערך נוכחי וכלל הענ"נ

משך הוידאו: שעה ושלוש עשרה דקות

2. שאלות ברמת מבחן

משך הוידאו: ארבעים ושלוש דקות

1. היוון, ערך נוכחי וכלל הענ"נ
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532