כדאיות השקעה (פרויקטים) + שאלות ברמת מבחן

(2 שיעורים)
1. היוון, ערך נוכחי וכלל הענ"נ
משך הוידאו: שעה ושלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
2. שאלות ברמת מבחן
משך הוידאו: ארבעים ושלוש דקות
צפה בשיעור
1. היוון, ערך נוכחי וכלל הענ"נ