פונקציית הצריכה והחיסכון (5 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. הסבר כללי ומושגי יסוד

משך הוידאו: ארבעים דקות

2. מצבי נש"צ וגמישות הצריכה

משך הוידאו: שעה ושלוש עשרה דקות

3. גרף פונקציית הצריכה והחיסכון ופונקציית צריכה ליניארית

משך הוידאו: שלושים ושבע דקות

4. העברת הכנסות (עשיר ועני)

משך הוידאו: ארבעים וארבע דקות

5. פונקציית צריכה מצרפית (משפחות)

משך הוידאו: שעה ושבע דקות

1. הסבר כללי ומושגי יסוד
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532