פונקציית הצריכה והחיסכון

(5 שיעורים)
1. הסבר כללי ומושגי יסוד
משך הוידאו: ארבעים דקות
צפה בשיעור
2. מצבי נש"צ וגמישות הצריכה
משך הוידאו: שעה ושלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
3. גרף פונקציית הצריכה והחיסכון ופונקציית צריכה ליניארית
משך הוידאו: שלושים ושבע דקות
צפה בשיעור
4. העברת הכנסות (עשיר ועני)
משך הוידאו: ארבעים וארבע דקות
צפה בשיעור
5. פונקציית צריכה מצרפית (משפחות)
משך הוידאו: שעה ושבע דקות
צפה בשיעור
1. הסבר כללי ומושגי יסוד