חשבונאות לאומית - שאלות ברמת מבחן (2 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. שאלות ברמת מבחן - דף נוסחאות

משך הוידאו: חמישים ושתיים דקות

2. שאלות ברמת מבחן - טבלת ערכים מוספים

משך הוידאו: חמישים דקות

1. שאלות ברמת מבחן - דף נוסחאות
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532