חשבונאות לאומית - שאלות ברמת מבחן

(2 שיעורים)
1. שאלות ברמת מבחן - דף נוסחאות
משך הוידאו: חמישים ושתיים דקות
צפה בשיעור
2. שאלות ברמת מבחן - טבלת ערכים מוספים
משך הוידאו: חמישים דקות
צפה בשיעור
1. שאלות ברמת מבחן - דף נוסחאות