גדלים נומינליים וריאליים (2 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2532
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. הקדמה - עשרוני, אחוזים, שינוי ממוצע ומדד המחירים לצרכן

משך הוידאו: ארבעים ושלוש דקות

2. טבלת נומינלי וריאלי - טבלה קצרה וארוכה

משך הוידאו: ארבעים ותשע דקות

1. הקדמה - עשרוני, אחוזים, שינוי ממוצע ומדד המחירים לצרכן
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2532