גדלים נומינליים וריאליים

(2 שיעורים)
1. הקדמה - עשרוני, אחוזים, שינוי ממוצע ומדד המחירים לצרכן
משך הוידאו: ארבעים ושלוש דקות
צפה בשיעור
2. טבלת נומינלי וריאלי - טבלה קצרה וארוכה
משך הוידאו: ארבעים ותשע דקות
צפה בשיעור
1. הקדמה - עשרוני, אחוזים, שינוי ממוצע ומדד המחירים לצרכן