מבוא למאקרו כלכלה (19 נושאים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪199 במקום ₪1632
הוסף את הקורס לעגלה
חשבונאות לאומית

נושא זה מהווה בסיס להכרת רוב המושגים והגדלים בהם נתעסק בקורס ומכיל את תתי הנושאים הבאים:

 1. מעבר על כל המושגים ושילוב הנוסחאות מדף הנוסחאות
 2. חישוב תוצר בעזרת ערכים מוספים

סה"כ משך הוידאו: שעה וארבעים וארבע דקות

מספר שיעורים: 4

חשבונאות לאומית - שאלות ברמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: שעה וארבעים ושתיים דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
גדלים נומינליים וריאליים

נושא המתייחס להבנת המושגים נומינלי וריאלי והמעבר ביניהם.
מחולק לתתי הנושאים הבאים:

 1. מעבר בין עשרוני ואחוזים
 2. חישוב שיעור שינוי ממוצע
 3. שינוי במדד המחירים לצרכן – אינפלציה ודיפלציה
 4. מעבר בין גדלים נומינליים וריאליים
 5. שינויים בגודל האוכלוסייה ומעבר לגדלים לנפש

סה"כ משך הוידאו: שעה ושלושים ושתיים דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
גדלים נומינליים וריאליים - שאלות באמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: ארבעים דקות

מספר שיעורים: 1

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
פונקציית הצריכה והחיסכון

 

נושא זה מתעסק במגזר הפרטי (משקי הבית) ובחלוקת ההכנסה הפנויה בין צריכה לחיסכון.
כולל את תתי הנושאים הבאים:

 1. נטיות שוליות וממוצעות והקשר ביניהן
 2. מצבי נש"צ וגמישות הצריכה
 3. פונקציית צריכה ליניארית
 4. פונקציית צריכה מצרפית (משפחות)
 5. העברות הכנסות בין המשפחות במשק (עשירים ועניים)

סה"כ משך הוידאו: ארבע שעות ועשרים ואחת דקות

מספר שיעורים: 5

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
פונקציית הצריכה והחיסכון - שאלות ברמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: שעה ועשרים ותשע דקות

מספר שיעורים: 1

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
כדאיות השקעה (פרויקטים) + שאלות ברמת מבחן

 

נושא זה מתעסק במגזר העסקי (פירמות) וקבלת החלטות השקעה בפרויקטים.
כולל את תתי הנושאים הבאים:

 1. היוון – חישוב ערכם של סכומים כסף עתידיים בהווה
 2. כלל הענ"נ

סה"כ משך הוידאו: שעה וחמישים ושש דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
המודל הקיינסיאני הפשוט

נושא זה מתעסק בשוק המוצרים בלבד (ללא שוק הכסף) ובשינויים בביקוש למוצרים.

כולל תתי הנושאים הבאים:

 1. פונקציית הביקוש המצרפי (AD)
 2. המכפיל הקיינסיאני
 3. פער דיפלציוני / אינפלציוני ופער התוצר
 4. שינויים במרכיבי הביקוש

סה"כ משך הוידאו: ארבע שעות

מספר שיעורים: 7

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
המודל הקיינסיאני הפשוט - שאלות ברמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: שעה וחמישים ותשע דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
שוק הכסף

 

נושא זה מתעסק במערכת הבנקאות ובשינויים המשפיעים על כמות הכסף.
כולל תתי הנושאים הבאים:

 1. המאזן של הבנקים המסחריים
 2. יחס הרזרבה והמכפיל
 3. עירויים פנימיים וחיצוניים
 4. שמירה על יחסים קבועים

סה"כ משך הוידאו: ארבע שעות ועשרים ואחת דקות

מספר שיעורים: 8

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
שוק הכסף - שאלות ברמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: שעה ועשרים ותשע דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
המודל המשולב - לוח 1

 

נושא זה מתעסק בחישוב שיווי משקל במשק שבו נקבעים התוצר והריבית במשק. הנושא משלב בין שוק המוצרים לשוק הכסף בשאלות חישוביות.

כולל תתי הנושאים הבאים:

 1. חישוב תוצר וריבית שיווי משקל בהתאם לנתוני לוח 1
 2. הגעה לשיווי משקל בתעסוקה מלאה
 3. שינויים במרכיבי הביקוש ובכמות הכסף

 

סה"כ משך הוידאו: שעתיים וחמישים ותשע דקות

מספר שיעורים: 4

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
המודל המשולב - לוח 1 - שאלות ברמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: שעה וארבעים ותשע דקות

מספר שיעורים: 3

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
המודל המשולב - תיאורטי

 

נושא זה מתעסק בשינויים במודל המשולב והשפעתם על הגדלים השונים במצבים של אבטלה ותעסוקה מלאה

 1. מדיניות פיסקאלית / מוניטארית / משולבת באבטלה
 2. מדיניות פיסקאלית / מוניטארית / משולבת בתעסוקה מלאה

סה"כ משך הוידאו: שלוש שעות ושלושים ושש דקות

מספר שיעורים: 6

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
המודל המשולב - תיאורטי - שאלות ברמת מבחן

סה"כ משך הוידאו: שעה וחמישים דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
פתרון מבחנים מאריאל

 

כולל פתרונות מבחנים

20.06.2019

18.07.2019

 

סה"כ משך הוידאו: שלוש שעות וחמישים ושתיים דקות

מספר שיעורים: 2

עלות הנושא: 119 ₪ הוסף נושא לעגלה
מבחן לדוגמה 1

קישור לטופס הבחינה

 

בסוף כל נושא (כמעט) אנחנו פותרים שאלות ברמת מבחן. 

ריכזנו את כל השאלות ברמת מבחן לשלושה מבחנים לדוגמא! 

 1. המבחנים לדוגמא הם בנוסף ל"פתרון מבחנים בוידאו" 
 2. למי שכבר פתר את השאלות ברמת מבחן, זאת הזדמנות מעולה להזכר ולהתרענן 
 3. למי שלא פתר את השאלות ברמת מבחן, מדובר בתרגול ששווה לכם לא מעט נקודות בבחינה. 
  מומלץ בחום!

סה"כ משך הוידאו: שעתיים וחמישים דקות

מספר שיעורים: 20

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
מבחן לדוגמה 2

קישור לטופס הבחינה

 

בסוף כל נושא (כמעט) אנחנו פותרים שאלות ברמת מבחן. 

ריכזנו את כל השאלות ברמת מבחן לשלושה מבחנים לדוגמא! 

 1. המבחנים לדוגמא הם בנוסף ל"פתרון מבחנים בוידאו" 
 2. למי שכבר פתר את השאלות ברמת מבחן, זאת הזדמנות מעולה להזכר ולהתרענן 
 3. למי שלא פתר את השאלות ברמת מבחן, מדובר בתרגול ששווה לכם לא מעט נקודות בבחינה. 
  מומלץ בחום!

סה"כ משך הוידאו: שעתיים ושלושים ושבע דקות

מספר שיעורים: 20

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה
מבחן לדוגמה 3

קישור לטופס הבחינה

 

בסוף כל נושא (כמעט) אנחנו פותרים שאלות ברמת מבחן. 

ריכזנו את כל השאלות ברמת מבחן לשלושה מבחנים לדוגמא! 

 1. המבחנים לדוגמא הם בנוסף ל"פתרון מבחנים בוידאו" 
 2. למי שכבר פתר את השאלות ברמת מבחן, זאת הזדמנות מעולה להזכר ולהתרענן 
 3. למי שלא פתר את השאלות ברמת מבחן, מדובר בתרגול ששווה לכם לא מעט נקודות בבחינה. 
  מומלץ בחום!

סה"כ משך הוידאו: שעתיים ושלושים ושמונה דקות

מספר שיעורים: 20

עלות הנושא: 89 ₪ הוסף נושא לעגלה

קורס וידאו במבוא למאקרו כלכלה- אריאל

 קורס ממוקד ויעיל שיכין אתכם למבחן בצורה הטובה ביותר בזמן קצר

 

 • את הקורס מעביר שחף בן יעקב, בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים באריאל, שלימד כאלף סטודנטים באריאל!

 • הקורס כולל פתרונות מלאים בוידאו של מבחנים עדכניים משנת 2019 מאריאל

 • לימוד כל החומר בשפה פשוטה וברורה מאינטואיציה ועד תרגילים ברמת מבחן

 • סגנון תרגילים ורמת תרגילים המותאמים לאריאל

נושא שלם מתנה! התחילו ללמוד

רכשו את הקורס המלא: ₪199 ₪1632  

** במידה ויידרש, נאריך את תוקף הקורס ללא עלות נוספת עד שתעברו את הבחינה