חשבונאות לאומית (5 שיעורים)

באפשרותך לרכוש את כל הקורס
עלות הקורס: ₪249 במקום ₪2808
הוסף את הקורס לעגלה
באפשרותך לרכוש את כל הנושא
עלות הנושא: ₪139
הוסף את הנושא לעגלה
1. הקדמה לקורס

משך הוידאו: ארבע דקות

2. גדלים ונוסחאות לשאלות דף נוסחאות

משך הוידאו: שעה ושתי דקות

3. חישוב תוצר בעזרת הערכים המוספים

משך הוידאו: שלושים ושלוש דקות

4. דוח היווי הון, מקו"ש, תקציב הממשלה ותוצר מקומי מול לאומי

משך הוידאו: שש עשרה דקות

5. פתרון משוואה בנעלם אחד- באמצעות במחשבון

משך הוידאו: שתיים עשרה דקות

2. גדלים ונוסחאות לשאלות דף נוסחאות
רכשו את הקורס המלא: ₪249 ₪2808