חשבונאות לאומית

(4 שיעורים)
1. הקדמה לקורס
משך הוידאו: ארבע דקות
שיעור מתנה
2. גדלים ונוסחאות לשאלות דף נוסחאות
משך הוידאו: שעה ושתי דקות
שיעור מתנה
3. חישוב תוצר בעזרת הערכים המוספים
משך הוידאו: עשרים ושש דקות
שיעור מתנה
4. פתרון משוואה בנעלם אחד- באמצעות במחשבון
משך הוידאו: שתיים עשרה דקות
שיעור מתנה
1. הקדמה לקורס