מדדי קשר

(6 שיעורים)
1. מבוא למדדי קשר
משך הוידאו: שלוש דקות
צפה בשיעור
2. חי וקרמר
משך הוידאו: עשרים וארבע דקות
צפה בשיעור
3. ספירמן
משך הוידאו: רבע
צפה בשיעור
4. פירסון
משך הוידאו: ארבע עשרה דקות
צפה בשיעור
5. רגרסיה + שונות מוסברת ובלתי מוסברת
משך הוידאו: שבע עשרה דקות
צפה בשיעור
6. מדדי קשר- תרגול
משך הוידאו: חמישים ושלוש דקות
צפה בשיעור
1. מבוא למדדי קשר
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס