פתרונות מבחנים לדוגמא

(3 שיעורים)
1. סטטיסטיקה א- פתרונות מבחנים חינם!!
משך הוידאו: עשרים דקות
שיעור מתנה
2. פתרון מבחן לדוגמא- 1
משך הוידאו: שעה ועשר דקות
צפה בשיעור
3. פתרון מבחן לדוגמא- 2
משך הוידאו: ארבעים ואחת דקות
צפה בשיעור
1. סטטיסטיקה א- פתרונות מבחנים חינם!!
שאלה 1
פתרון 1
שאלה 3
פתרון 3
שאלה 8
פתרון 8
שאלה 10
פתרון 10
המלצות
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס