מדדי פיזור

(5 שיעורים)
1. מדדי פיזור- מבוא
משך הוידאו: שתי דקות
שיעור מתנה
2. טווח
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
שיעור מתנה
3. שונות/ סטיית תקן
משך הוידאו: שמונה עשרה דקות
שיעור מתנה
4. תחום בין רבעוני
משך הוידאו: עשרים ותשע דקות
שיעור מתנה
5. מדדי פיזור- תרגול
משך הוידאו: עשרים וחמש דקות
שיעור מתנה
1. מדדי פיזור- מבוא
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס