מדדי פיזור

(5 שיעורים)
1. מדדי פיזור- מבוא
משך הוידאו: דקה
צפה בשיעור
2. טווח
משך הוידאו: אחת עשרה דקות
צפה בשיעור
3. שונות/ סטיית תקן
משך הוידאו: תשע עשרה דקות
צפה בשיעור
4. תחום בין רבעוני
משך הוידאו: עשרים ושמונה דקות
צפה בשיעור
5. מדדי פיזור- תרגול
משך הוידאו: ארבעים ושש דקות
צפה בשיעור
1. מדדי פיזור- מבוא
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס