מדדי פיזור

(5 שיעורים)
1. מדדי פיזור- מבוא
משך הוידאו: שתי דקות
שיעור מתנה
2. טווח

*** הערה 

בשיעור זה התגית "חישוב בטבלה רציפה" (מהתגיות שנפתחות בצד שמאל של המסך) רלוונטית רק לסטודנטים שלומדים "תקשורת" או "דו חוגי עם פסיכולוגיה". 

** שאר הסטודנטים יכולים לדלג על התגית "חישוב בטבלה רציפה"

משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
שיעור מתנה
3. שונות/ סטיית תקן

*** אותה הערה כמו בשיעור 2

משך הוידאו: שמונה עשרה דקות
שיעור מתנה
4. תחום בין רבעוני

*** אותה הערה כמו בשיעור 2

משך הוידאו: עשרים ותשע דקות
שיעור מתנה
5. מדדי פיזור- תרגול

*** אותה הערה כמו בשיעור 2

משך הוידאו: עשרים וחמש דקות
שיעור מתנה
1. מדדי פיזור- מבוא
לחץ להפעלה
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס