מדדי מרכז

(6 שיעורים)
1. מדדי מרכז- מבוא
משך הוידאו: דקה
צפה בשיעור
2. שכיח
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
3. ממוצע
משך הוידאו: שש עשרה דקות
צפה בשיעור
4. חציון
משך הוידאו: חצי שעה
צפה בשיעור
5. אמצע טווח
משך הוידאו: שתיים עשרה דקות
צפה בשיעור
6. מדדי מרכז- תרגול
משך הוידאו: שלושים ואחת דקות
צפה בשיעור
1. מדדי מרכז- מבוא
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס