טבלאות שכיחויות

(2 שיעורים)
1. טבלה בדידה
משך הוידאו: שלוש עשרה דקות
צפה בשיעור
2. טבלה רציפה/ מקובצת
משך הוידאו: שבע עשרה דקות
צפה בשיעור
1. טבלה בדידה
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס