תקנון האתר

תקנון אתר – תנאי שימוש אתר " PANYA.CO.IL "

 

 

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין "דקל בסל " תאגיד ביסוד כתובתו למרטין 46 תל אביב- יפו לקהל באמצעות אתר האינטרנט panya.co.ilלהלן: ( "האתר" ו/או "החנות" ו/או "החברה") לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוחות" ו/או "הלקוח") וגם/או משתמשי האתר שאינם לקוחות האתר.

 

  1.      כללי

 

1.1.                        גלישת המשתמש וגם/או הלקוח ושימוש הלקוח באתר, נעשות בכפוף לאמור בתקנון זה ומהווה הסכמה לאמור בתקנון.

1.2.                        במקרה בו אינך מסכים לתנאי השימוש ולתקנון האתר בכללותו עליך להימנע משימוש באתר .

1.3.   יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וגלישה באתר או רכישה באתר.

1.4.                        בגלישה באתר וגם/או בשימוש הלקוח באתר וגם/או בהרשמתו כחבר האתר- מועדון לקוחות האתר, בהתאם לעניין החל להלן, מסכים הגולש /הלקוח לאמור בתקנון זה.

1.5.                        הערה- ניתן להירשם כחבר למועדון לקוחות האתר, אזי יחול בנוסף על האמור להלן גם ההוראות בדבר מועדון הלקוחות של האתר האמורות  בסעיף 15 להלן וזאת בנוסף על האמור בתקנון כללי זה.

 

  1.      הזמנות באתר

 

2.1.   על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר.

2.2.   במקרה בו תבקש לרכוש מוצר דרך האתר, בכל כניסה למוצר באתר לצורך רכישתו, תתבקש למלא טופס הזמנת מוצר.

2.3.   רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי של הלקוח .

2.4.   מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

2.5.   כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי יסורב יהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת בכפוף לכך שהאתר יאשר את השינוי.

2.6.   כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

2.7.   מחירי המוצרים והמשלוחים באתר, לפי העניין החל,  יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .

2.8.   התמונות באתר הינם להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בגודל, פריטים, בצבעים וגם/או בעיצוב.

 

  1.       משלוח המוצר/שימוש במוצר

 

3.1.   המוצרים השונים יסופקו באמצעות רשת האינטרנט וג/םאו בדואר ישראל או באמצעות חברת שליחים, לפי העניין החל, כמפורט בטופס הזמנת המוצר באתר- אישור ההזמנה. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג כמפורט באתר בתוספת זמן המשלוח באמצעים האמורים לעיל לפי זמני המשלוח של דואר ישראל /חברת השליחויות בהתאם לעניין החל ויכולים להשתנות מעת לעת.

3.2.   אספקת המוצר וגם/או משלוח המוצרים, לפי העניין החל,  יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על אישור העסקה.

3.3.   במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול ב 10% מערך ההזמנה או מינימום 25 ש"ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

 

  1.       תשלום

 

4.1.   התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או במזומן ו/או PayPal.

4.2.   במקרה בו מבוצעת ההזמנה בכרטיס אשראי בחיוב טלפוני, ההזמנה תבוצע בכפוף לאישור העסקה בחברת כרטיס האשראי, כאמור לעיל.

4.3.   במקרה בו מבוצעת ההזמנה באתר דרך חיוב באמצעות שרת מאובטח עם הצפנה של חברת כרטיסי האשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים. כאשר תדרשו להזין פרטים רגישים, סימן המנעול יופיע בתחתית הדפדפן בצידו הימני. סימן זה מאשר כי המידע המועבר אלינו מאובטח ומוצפן טכנולוגית.ההזמנה תבוצע בכפוף לאישור העסקה בחברת כרטיס האשראי, כאמור לעיל ולהלן.

 

  1.       אישור הזמנה ומעקב משלוחים

 

לאחר  קבלת ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור ההזמנה.

 

 

  1.       אספקת מוצרים

 

6.1.   המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר באתר, כאמור בטופס ההזמנה באתר ואישור ההזמנה.

 

 

  1.       החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע"י הלקוח

 

7.1.   לא ניתן לבטל /להחליף מוצר אשר נערך בו שימוש אישי במסגרת האתר ברשת. הזמנת המוצר הינה אישית ובעת קבלת המוצר, יקבל הלקוח קוד אישי וסיסמה לשימושו האישי בלבד לתקופת ההזמנה הנקובה באישור ההזמנה.

 

  1.       ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

8.1.   במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .

8.2.   האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור ו/או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

8.3.   במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

 

  1.       אחריות

 

9.1.   אחריות - כללי

9.1.1.      התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is").

9.1.2.      האתר אינו מצהיר או מציג או מבטיח כי התכנים מתאימים לצרכיי הגולש המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

9.1.3.      האתר משקיע מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

9.1.4.      הגולש וגם/או המשתמש בשירותי האתר בין בתמורה ובין אם לאו, מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר ומי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם לגולש המשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

 

10. התחייבות הגולש

 

10.1.                       הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה וגם/או תוך שימוש באתר וגם/או תוך העלאת חומרים לאתר, לפי העניין.

10.2.                       הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין.

10.3.                       בשימוש באתר ובמקרה בו מתאפשר לרשום תגובות /הערות וגם/או להעלות תוכן וגם/או ביקורות, מתחייב הגולש לשמור על כללי התנהגות נאותה ברשת ועל הדין החל, לרבות בקשר עם חוק הגנת הפרטיות וגם/או איסור לשון הרע ובכלל זה מתחייב הגולש:

10.4.                       לא לרשום מלל פוגע על אתר עצמו או על שיטת המכירה בו;

10.5.                       לא לרשום מלל פוגע על אנשים אחרים, מכל מין וסוג שהוא;

10.6.                       לא לרשום מלל פוגע על מוצרים הנמכרים באתר, שאינם בגדר ביקורת עניינית ומועילה גרידא;

10.7.                       שלא לפרסם אתרים או מוצרים מתחרים;

10.8.                       שלא לפרסם פרטים אישיים;

10.9.                       שלא לפרסם מידע כוזב.

10.10.                   התכנים באתר מתפרסמים על ידי משתמשים ואחרים והאתר אינו יכול לערוב למהימנותם ולדיוקם.

10.11.                   לשקול היטב ולנהוג בתבונה קודם לפרסום תוכן באתר.מובהר כי התוכן המתפרסם על ידי הגולש עשוי להיות חשוףליתר משתמשי האתר. בפרט ובמיוחד לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון). הגולש מתחייב לנהוג בפרסום פרטים לפחות באותה מידה של זהירות הננקטת ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

10.12.                   האחריות על התוכן שנמסר לפרסום באתר חלה על הגולש .על הגולש לוודא שהתוכן איננו פוגע באחרים, וגם/או מפר את החוק לרבות זכויות יוצרים של כל צד, וזאת בטרם מסירתו לפרסום באתר.

10.13.                   האתר רשאי למחוק תוכן באתר או לחסום גישה אליו, אם התוכן איננו עומד בכלל כלשהו מן הכללים המפורטים בתנאי שימוש אלה וגם/או לדין החל, מבלי שהדבר יהווה חובה לעשות כן וגם/או יפחית מאחריות הגולש כאמור.

10.14.                   הגולש מצהיר כי השימוש שיערוך באתר הינו אישי וחינוכי ולא מסחרי. מותר לגולש להשתמש באתר לצרכים אישיים, למטרות חינוך ולמידה כמטרת פעילותו של האתר אשר הינו למטרות חינוכיות לימודיות- הוראה במסגרת מוסד חינוכי. לפיכך, אין להשתמש באתר ובכל תוכן הכלול בו לכל פעילות אחרת ובכלל זה לפעילויות מסחריות מכל סוג שהוא.

10.15.                   הגולש ימנע מהעברת הסרטונים לגורם שלישי. ניתן לצפות בסרטונים רק מהמחשב אליו יועדו רישיון השימוש המוגבל של הגולש בקשר עם הסרטונים בהתאם לאמור בטופס ההזמנה אישורה ולתקופה הנקובה שם, לכן  היו ערניים לפני שאתם מבצעים תשלום עבור הסרטונים.

 

10.16.                   הגולש וגם/או המשתמש בשירותי האתר מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש כל אחת מהפעולות האמורות  לעיל ולהלן לרבות באמצעות אתר אינטרנט אחר (לרבות פייסבוק וקבוצות באתר הפייסבוק וגם/או רשתות חברתיות אחרות), פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה /אחר, לכל מטרה, מסחרית או אחרת ובכל מקום. השימוש בתכנים הינו בהתאם לאמור בתקנון זה ולתקופה הנקובה באישור ההזמנה.

 

11. הצהרת פרטיות

 

11.1.   אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים במסגרת ביצוע עסקת קניית מוצר, ובמידה וניתן ע"י הגולש אישור לפנות אליו בכתב ,בדוא"ל או בעל פה בדבר מבצעים, הודעות, עדכונים וכדומה ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:

11.2.   העברת פרטים לחברת כרטיס האשראי לצורך ביצוע העסקה

11.3.   מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.

11.4.   קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

11.5.   בנוסף במקרה בו נתנה הסכמה לכך. או מהצטרפות למועדון הלקוחות יחול בנוסף על האמור לעיל, האמור במדיניות ההצטרפות בסעיף 14 להסכם זה להלן.

11.6.   האתר עשוי לבקש מהגולש לספק פרטים אישיים במסגרת תהליך רישום באתר. על הגולש למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהגולש את האפשרות להשתמש באתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו . במקרה של שינוי פרטים על הגולש לעדכנם באמצעות פנייה לצוות האתר דרך "צור קשר" באתר.

11.7.   הנתונים שימסרו יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם אי מסירת המידע עלולה לסכל את היכולת של הגולש להשתמש באתר, או בפעילויות בו.

11.8.   על הגולש לשמור על שם המשתמש והסיסמה המשמשים אותו באתר בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהקפיד להחליף מעת לעת את הסיסמה.

 

12. זכויות קניין

 

12.1.   הזכויות באתר, בשירותים המוצעים במסגרתו וגם/או במידע הכלול בו וגם/או בכל הדפים המצויים באתר, הם רכושם הבלעדי של האתר וגם/או של צדדים שלישים אשר נתנו אישור לאתר לשימוש במסגרת האתר בלבד וגם/או במסגרת הדין החל, ולפיכך אין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מאת האתר וגם/או צד ג', לפי העניין החל..

12.2.   מודגש, כי גם אם יינתן אישור כאמור, הוא יהווה אישור לצרכים אישיים בלבד לצורך לימוד עצמי- הוראה במסגרת פעילות הלימודיות של האתר, ולא לצרכים מסחריים או אחרים. מובהר כי הוראה זו תקפה למען הסר ספק גם בהתייחס לכל התוכן לרבות ליצירה נגזרת באם נערכה באתר. מסירת תוכן לאתר על ידי הגולש מהווה רישיון שימוש בתוכן בלתי מוגבל בזמן וגם/או במקום וללא תמורה, האתר יהא רשאי להשתמש בתוכו במסגרת פעילותו באתר ברשת וגם/או מחוצה לה בכל מדיה במסגרת פעילותו של האתר.

12.3.   אם מישהו מרגיש שזכויותיו נפגעו, בכלל זה זכויות היוצרים שלו הופרו שייפנה לצוות האתר דרך "צור קשר" בכתובת panya.co.il.  

 

13. סמכות עניינית לשיפוט

 

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת תל אביב בלבד.

 

 

13.1.   מאגר המידע: 

הנתונים שנאספים יישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותו.
באישורך מדיניות זו אתה מסכים כי כל הפרטים שמסרת ו/או הנובעים מפעילותך באתר ובמועדון הלקוחות  ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, יאגרו במאגרי המידע של האתר.

 

13.2.   השימוש במידע:

13.2.1.      באישור התקנון- והרשמתך למועדון הלקוחות, הינך מעניק לאתר את ההסכמות הדרושות על פי דין, ובכלל זה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981להרשמה ופנייה אליך כאמור, ובהתאם לחוק ולהוראות תקנון זה.

13.3.   השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר השימוש בשירותים השונים באתר מועדון הלקוחות, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים וכן לצורך התפעול השוטף וניהול מועדון הלקוחות של האתר ובכלל זה: לצורך הצעת מבצעים, הטבות והצעות שונות מטעם האתר ו/או מטעם בתי עסק שונים ו/או מטעם צדדים שלישיים.

 

13.4.   מסירת מידע לצדדים שלישיים:

13.5.   הנהלת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים לבתי העסק המעניקים הטבות ו/או לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

13.6.   אם תרכוש / תבקש לממש הטבה מבתי עסק ו/או מצדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה / מימוש ההטבה.

13.7.   במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או בינך לבין בתי העסק ו/או הצדדים השלישיים המעניקים הטבות.

13.8.   אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

13.9.   אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

13.10.                       אם הנהלת אתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

13.11.                       שימוש בקישוריות לרשתות חברתיות באמצעות אתר:

 

13.12.                       באפשרותך לעשות שימוש בשירות  קישוריות באמצעות האתר כגון:You Tube   Facebook Connect וגם/או שימוש בכל קישוריות אחרות באמצעות האתר. היה ובחרת לעשות שימוש בשירות זה תחול עליך מדיניות הפרטיות של קישוריות אלה שלהם מדיניות פרטיות משל עצמם ונפרדת ממדיניות פרטיות זו, בהתאם לעניין החל .

13.13.                       באפשרותך לפנות אלינו בכתב לצורך עיון במידע שנאסף לגביך ההטבות במועדון הלקוחות, תיקונו או מחיקתו, והכל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

13.14.                       ברצוננו להדגיש כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

13.15.                       במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ולתקנון האתר בכללותו עליך להימנע משימוש באתר .

 

 

בברכה,

צוות האתר