סטטיסטיקה א'

(12 נושאים)

טווח, שונות וסטיית תקן , תחום בין רבעוני. כל הידע החישובי והתאורטי.

סה"כ משך הוידאו: שעה ועשרים ושבע דקות
מספר שיעורים: 5
נושא מתנה

משתנים תלויים ובלתי תלויים, משתנים כמותיים ואיכותיים, סולמות מדידה, גרפיקה של משתנים.

סה"כ משך הוידאו: ארבעים ואחת דקות
מספר שיעורים: 6
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה

משמעות הסיגמא, חישוב על פי שיטה ייחודית.

סה"כ משך הוידאו: אחת עשרה דקות
מספר שיעורים: 1
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה
סה"כ משך הוידאו: חצי שעה
מספר שיעורים: 2
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה

שכיח, ממוצע, חציון, אמצע טווח.

כל הידע החישובי והתאורטי.

סה"כ משך הוידאו: שעה וארבעים ושלוש דקות
מספר שיעורים: 6
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה
סה"כ משך הוידאו: עשרים ושלוש דקות
מספר שיעורים: 2
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה

שינוי בערך קבוע על כלל ערכי ההתפלגות.

כיצד זה משפיע על מדדי מרכז ופיזור- כללים.

סה"כ משך הוידאו: עשרים ושבע דקות
מספר שיעורים: 2
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה

התפלגות סימטרית, התפלגות נורמאלית, התפלגות אה-סימטרית.

מיקום מדדי המרכז בכל התפלגות- על פי שיטה ייחודית.

סה"כ משך הוידאו: עשרים ושתיים דקות
מספר שיעורים: 2
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה

אחוזונים (מאונים), ציוני תקן, טבלת Z והתפלגות נורמאלית.

שיטה ייחודית לפתרון תרגיל ציוני תקן בהתפלגות נורמאלית.

סה"כ משך הוידאו: שעה ושלושים ואחת דקות
מספר שיעורים: 4
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה
 1. חי וקרמר
 2. מבחן אה פרמטרי
 3. ספירמן
 4. פירסון
 5. רגרסיה לינארית
 6. שונות מוסברת ובלתי מוסברת
 7. חי בריבוע
סה"כ משך הוידאו: שעתיים ושש דקות
מספר שיעורים: 6
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה

דיאגרמת ואן, דיאגרמת עץ, מאורעות תלויים ובלתי תלויים, חיתוך ואיחוד מאורעות

סה"כ משך הוידאו: שעתיים וחמש דקות
מספר שיעורים: 2
עלות הנושא:
59 ₪
הוסף נושא לעגלה
סה"כ משך הוידאו: שעתיים ואחת עשרה דקות
מספר שיעורים: 3
עלות הנושא:
119 ₪
הוסף נושא לעגלה

קורס וידאו בסטטיסטיקה א׳- אוניברסיטת אריאל 

 קורס ממוקד ויעיל שיכין אתכם למבחן בצורה הטובה ביותר בזמן קצר

 • את הקורס מעבירה ענבל (כהן) יולזרי מרצה מצטיינת ומנוסה מאריאל שלימדה מאות סטודנטים  

 • כולל סימולציות של פתרונות מלאים בוידאו של מבחנים מאריאל! 

 • לימוד כל החומר בשפה פשוטה וברורה מאינטואיציה ועד תרגילים ברמת מבחן

 • סגנון תרגילים ורמת תרגילים המותאמים לאריאל

מתנה שווה! מדדי פיזור, התחילו ללמוד

** במידה ויידרש, נאריך את תוקף הקורס ללא עלות נוספת עד שתעברו את הבחינה